Pestujeme rozumne

Dnešné pestovanie rastlín má so zdravým spoločné len veľmi málo. Hnojenie a striekanie sa netýka len